Największa pływająca farma

U wybrzeży Portugalii została zainstalowana największa na świecie pływająca turbina wiatrowa, o mocy 8,4 MW. To jeden z elementów projektu WindFloat, który tworzą 3 jednostki półzanurzalne ulokowane niedaleko Viana do Castelo, na północy kraju. Pod koniec grudnia ub.r. pracę zaczęła pierwsza z nich, a druga jest w trakcie instalacji. Łącznie mają wytwarzać energię o mocy 25 MW.

Technologia pływającej platformy wiatrowej zapewnia znaczne rozszerzenie zakresu możliwych miejsc instalacji farm wiatrowych. Platformy WindFloat są zakotwiczone łańcuchami do dna morskiego na głębokości ok. 100 m, czyli głębiej niż maksimum możliwe dla konwencjonalnych instalacji. Platformy pływające, wieże i turbiny są wstępnie montowane na lądzie, co zmniejsza koszty związane z budową farm na morzu. Ponadto farmy są zaprojektowane do holowania przez standardowe jednostki, w przeciwieństwie do konwencjonalnych projektów wiatrowych ze stałym dnem, które wymagają specjalistycznych i drogich statków do montażu.