Port stawia na wodór

Belgijski Port Ostenda oraz firmy DEME Concessions i PMV podpisały porozumienia dotyczące budowy do 2025 r. ekologicznej elektrowni wodorowej HYPORT®, która powstanie na terenach portowych Plassendale 1. Obiekt ma zapewnić redukcję CO2 w porcie i w mieście nawet do 1 mln t rocznie. Wodór będzie służył jako źródło energii do celów związanych m.in. z zasilaniem w energię statków cumujących w porcie, z transportem, ogrzewaniem oraz jako surowiec do celów przemysłowych.

Jeśli wodór jest wytwarzany za pomocą elektryczności, przy użyciu elektrolizy, w procesie tym nie uwalnia się CO2. Jednak wytwarzany wodór można nazwać zielonym dopiero, gdy energia elektryczna wykorzystana w procesie produkcji również została wytworzona w sposób ekologiczny. Innymi słowy, zielony wodór to wodór wytwarzany na bazie energii odnawialnej. I tak ma funkcjonować obiekt w Ostendzie, wykorzystując do produkcji wodoru energetykę wiatrową.

W I fazie zostanie przeprowadzony projekt demonstracyjny z mobilnym zasilaniem z lądu w celu uruchomienia elektrolizera o mocy ok. 50 MW. Przewiduje się, że do 2022 r. rozpocznie się realizacja projektu samej elektrowni. Dzięki temu przedsięwzięciu Port Ostenda zamierza rozszerzyć swoją ekologiczną aktywności w tzw. blue economy.