Wodór z niderlandzkich portów

Konsorcjum Gasunie, Groningen Seaports i Shell Nederland ogłosiło zamiar realizacji projektu NortH2, czyli największego w Europie zakładu produkcji ekologicznego wodoru wykorzystującego odnawialną energię elektryczną z morskiej farmy wiatrowej. Elektrownia, która ma powstać do 2030 r., będzie mieć początkowo moc 3-4 GW; do 2040 r. ma ona wzrosnąć do 10 GW. W efekcie produkcja ekologicznego wodoru wyniesie ok. 800 tys. t rocznie, początkowo w porcie w Eemshaven, a następnie prawdopodobnie również bezpośrednio na Morzu Północnym. Pozwoliłoby to ograniczyć emisję CO2 o ok. 7 Mt rocznie i wystarczyłoby na pokrycie obecnego zużycia energii elektrycznej 12,5 mln odbiorców. Konsorcjum oczekuje, że projekt ruszy w tym roku. W pierwszym etapie zostanie przygotowane studium wykonalności. Jeśli wyniki będą zadowalające, produkcja wodoru ruszy w 2027 r.

NortH2 ma wsparcie prowincji Groningen i szuka partnerów do rozszerzenia konsorcjum dla realizacji tego projektu. Według konsorcjum zielony wodór wytwarzany przy użyciu energii odnawialnej ma kluczowe znaczenie zarówno dla Niderlandów, jak i europejskich planów środowiskowych.

– Niderlandy mają wiodąca pozycję w przejściu na gospodarkę wodorową. Wykorzystujemy Morze Północne do produkcji wiatru, posiadamy porty służące jako centra logistyczne oraz klastry przemysłowe, które chcą przejść na zielone rozwiązania, a także odpowiednią sieć transportową. Proces ten doskonale widać na północy kraju, w portach morskich prowincji Groningen – powiedział Han Fennema, dyrektor generalny Gasunie.