Paliwo z frytek

Szwedzki armator Stena Bulk przygotowuje się do testów tankowca Stena Immortal, który będzie w 100% zasilany biopaliwem MR1-100. Produkowane jest ono ze zużytego oleju kuchennego i dostarczane przez holenderską firmę GoodFuels z Rotterdamu. Ma być używane do zasilania głównego silnika podczas normalnej pracy. Dzięki zastosowaniu tego konkretnego biopaliwa redukcja CO2 wynosi ok. 83%. Oprócz tego, że paliwo przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jego spalanie emituje również znacznie niższe niż standardowe poziomy SOX.

Biopaliwa są kompatybilne ze zwykłymi paliwami, ale wytwarzane są z biomasy lub bioodpadów zamiast oleju kopalnego. Stena Bulk wykorzystuje paliwo drugiej generacji, a więc oparte na odpadach.

– Wykonując ten test, chcemy przyczynić się do zmiany myślenia branży i utorowania drogi w kierunku bardziej zrównoważonej żeglugi – stwierdził Erik Hånell, prezes Stena Bulk.