Zamówień coraz mniej

Stowarzyszenie armatorów BIMCO informuje, że w związku z pandemią koronawirusa znacząco spadły zamówienia na nowe jednostki. W pierwszych 3 miesiącach 2020 r. zamówienia na masowce, tankowce i kontenerowce spadły o ponad 50% w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Największy spadek, bo aż o 75%, zanotowano w przypadku masowców. Z kolei Alphaliner odnotował zaledwie kilka zamówień na nowe kontenerowce.

Jest to związane z konsekwencjami pandemii i przewidywanym spadkiem aktywności handlowej w wielu sektorach. Przykładowo, w II kwartale br. odwołano ponad 250 rejsów kontenerowych, a bez zatrudnienia jest obecnie flota o pojemności 3 mln TEU. Dlatego też część kontenerowców o pojemności ok. 1 mln TEU trafiła do stoczni, aby wykorzystać zawieszenie serwisów do montażu scrubberów.

Jednocześnie znacząco wzrosło złomowanie statków, o ponad 60% w stosunku do ub.r. Prawie 75% tonażu przeznaczonego do recyklingu stanowiły masowce capesize. Wzrost złomowania nastąpił mimo spadku cen złomu stalowego na rynkach Azji Południowej. Jednak ograniczenie działalności przemysłowej wynikające z pandemii może w najbliższej przyszłości zmniejszyć dostępność złomowania. Według BIMCO wszystkie główne południowoazjatyckie centra złomowania statków są obecnie zamknięte.