Portowa deklaracja

Przedstawiciele 20 portów z Azji, Europy, Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej podpisali 24 kwietnia br. porozumienie o współpracy i niezakłóconej obsłudze statków i ładunków w czasie trwania pandemii koronawirusa. Porty europejskie reprezentowały: Antwerpia, Hamburg, Barcelona, Rotterdam i Hawr.

Deklaracja, zainicjowana przez Port Singapur, wzywa władze portowe do współpracy i wymiany najlepszych praktyk w celu stałej realizacji, bez zakłóceń, wszelkich operacji portowych. Sygnatariusze porozumienia są zobowiązani do zapewnienia:

  • obsługi statków w terminalach portowych w celu przeprowadzania operacji ładunkowych i utrzymania globalnego łańcucha dostaw,
  • najlepszych praktyk portowych, zgodnie z warunkami krajowymi, w tym środków ostrożności dla społeczności żeglugowej, porad i pomocy dla personelu lądowego oraz załóg statków, a także bezpiecznego obchodzenia się z ładunkami,
  • współpracy w zakresie zwalczania COVID-19 przy jednoczesnej ochronie niezakłóconego handlu morskiego.

Deklaracja została przedstawiona IMO oraz International Association of Ports and Harbors, aby zmobilizować do przyłączenia się do tej inicjatywy władze innych portów.