Flota w trosce o klimat

Maersk Line postanowił mocniej zaangażować się w globalne badania nad wzorcami pogody i zmianami klimatu w ramach programu Voluntary Observing Ship (VOS). Dane wygenerowane w programach informatycznych pomogą meteorologom w tworzeniu dokładniejszych prognoz pogody, a także zostaną wykorzystane do stworzenia modeli atmosfery, które mają wspierać naukowców w badaniach nad zrozumieniem zmian klimatu.

Duńska firma postanowiła, że do końca 2020 r. cała własna flota ponad 300 jednostek będzie uczestniczyła w gromadzeniu danych w ramach VOS. Ponadto 50 z nich zostanie wyposażonych w najbardziej zaawansowany system AWS (Automated Weather Stations), zwany Europejską Wspólną Automatyczną Stacją Pogodową (EUCAWS). Gromadzi on automatycznie dane dotyczące ciśnienia atmosferycznego, temperatury powietrza oraz wilgotności względnej i przesyła je co godzinę do wyznaczonych stacji badawczych.

Obecnie w programie VOS uczestniczy ponad 3 tys. statków. Większość z nich korzysta jednak ze standardowego rozwiązania, w którym członek załogi odczytuje dane z instrumentów na pokładzie statku i ręcznie wprowadza je do systemu. Nowe technologie, takie jak AWS, umożliwiają lepszą jakość obserwacji, które wysyłane są do krajowych służb meteorologicznych w celu tworzenia modeli prognoz pogody i monitorowania warunków na morzu.