Żegluga śródlądowa z perspektywy niemieckich portów

– Przy stosunkowo niewielkiej liczbie jednostek śródlądowych mamy możliwość obsługi znacznie większej ilości ładunku ze statków oceanicznych w porównaniu z transportem drogowym. Możliwy jest również wysoki stopień automatyzacji procesów przeładunkowych. Wszystko to zapewnia przewagę kosztową w porównaniu z transportem samochodowym – zapewniają przedstawiciele Hafen Hamburg Marketing.

Zaletą jest również mniejsze zapotrzebowania na pracowników. Chociaż na potrzeby barki niezbędna jest obecność 2-4 osób, to do przetransportowania tej samej wielkości ładunku potrzeba ok. 40 kierowców ciężarówek. Jest to ważny czynnik w czasach niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Niska emisja CO2 i hałasu to dodatkowe zalety żeglugi śródlądowej.

Flota rzeczna w Europie może liczyć również na wsparcie programów na rzecz środowiska, które mają na celu pomoc sektorowi osiągnąć cele niskoemisyjne i stać się jeszcze bardziej przyjaznym dla środowiska źródłem transportu.

Ponadto, w przeciwieństwie do dróg i kolei, większość dróg wodnych nadal ma wystarczające rezerwy przepustowości, co jest zaletą, jeśli chodzi o sprostanie przyszłym trendom w transporcie (rosnący przepływ towarów i potrzeby transportowe). Chociaż osiąga się niższą prędkość przewozową, to dzięki rozwiązaniom IT coraz bardziej możliwe jest zintegrowanie żeglugi śródlądowej z łańcuchami logistycznymi z wysoką niezawodnością dostaw, aż do wersji just in time.

Dzięki jednostkom wielofunkcyjnym żegluga śródlądowa jest również w stanie w krótkim czasie reagować na zmiany w strukturze rodzaju ładunku. W ostatnich latach, w związku z polityką wycofywania się Niemiec z paliw kopalnych, znacznie zmniejszył się transport węgla. Z drugiej strony z roku na rok rośną przewozy kontenerów. Ich transport z i do Hamburga wzrósł w 2019 r. o 13%.

Szczególnie że optymalną dostawę ładunków eksportowych do portu morskiego można zorganizować poprzez grupowanie kontenerów w portach śródlądowych, co zapewnia również załadowcom niższe koszty składowania. Ponadto porty śródlądowe mogą być i często są wykorzystywane jako magazyny zewnętrzne dla klientów importujących ładunki. Kontenery są kierowane do miejsca docelowego (np. magazynu) na żądanie, a ostatnia mila jest w tym przypadku krótsza w porównaniu z trasą z portu morskiego. W ten sposób klient może zoptymalizować swoje procesy logistyczne i ma możliwość bardziej precyzyjnej procedury planowania. Porty śródlądowe mogą również pełnić rolę śródlądowych magazynów kontenerów i oferować klientom szeroki zakres usług w pobliżu ich lokalizacji (więcej w „Namiary na Morze i Handel” 16/2020).