PRS dzieli się wiedzą i doświadczeniem

Tekst na prawach ogłoszenia

Rozmowa z Kingą Lowińską–Neumann, Dyrektor Pionu Szkoleń PRS.

– Pion Szkoleń Polskiego Rejestru Statków powstał w tym roku. Czy szkolenia to nowa usługa PRS? Co leżało u podstaw stworzenia pionu?

– PRS (Polski Rejestr Statków S.A.) jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku międzynarodowym. W ramach kształcenia naszych kadr i podnoszenia kompetencji stale prowadzimy szkolenia wewnętrzne, związane z ciągłymi zmianami przepisów i konwencji międzynarodowych. Szkolenia zewnętrzne dla klientów były w PRS prowadzone od lat, w Pionie Certyfikacji i Pionie Naukowo-Badawczym.
Naturalnym przedłużeniem powyższej misji było zatem utworzenie w PRS Pionu Szkoleń, tak aby zapewnić „transfer wiedzy” zarówno do wewnątrz organizacji, jak i dla klientów zewnętrznych.

– Czy może nam pani przybliżyć, czym konkretnie zajmuje się Pion Szkoleń w PRS?

– Pion Szkoleń organizuje wspomniane szkolenia wewnętrzne. W tym celu został stworzony system ustawicznego szkolenia i treningów inspektorskich. W oparciu o nasze doświadczenie i wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferujemy szkolenia zewnętrzne w zakresie posiadanych kompetencji. Prowadzone przez nas kursy są połączeniem wiedzy teoretycznej z jej praktycznym zastosowaniem, ponieważ naszą kadrę szkolącą stanowią doświadczeni i wysoce wykwalifikowani eksperci oraz fachowcy z wieloletnią praktyką zawodową.

– Do kogo kierowana jest oferta szkoleniowa PRS?

– Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw chcących podnosić standard prowadzonej działalności poprzez doskonalenie kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej. Szkolimy firmy i organizacje z różnych sektorów gospodarki, w tym oczywiście z branży morskiej.

– Jaka tematyka szkoleń jest najbardziej popularna wśród klientów?

– Nasze kursy są podzielone na trzy obszary tematyczne:

  • szkolenia z systemów zarządzania i przepisów UE,
  • szkolenia dla armatorów,
  • szkolenia z techniki i technologii.

Co ciekawe, w czasie pandemii nasi klienci nadal myśleli o ciągłym doskonaleniu i konieczności podnoszenia kompetencji swoich pracowników. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia w zakresie systemów zarządzania, a w szczególności wymagania aktualnych edycji międzynarodowych norm serii ISO i kompetencje auditora wewnętrznego systemów zarządzania oraz szkolenie z zakresu techniki i technologii – Budowa i ocena stanu technicznego kontenera.

– Jak wygląda oferta szkoleniowa PRS dla branży morskiej?

– Od niemal 85 lat PRS śledzi zmiany na rynku międzynarodowym oraz informuje środowisko o zachodzących zmianach w przepisach i wymaganiach. Przy PRS istnieje Krajowy Ośrodek ds. współpracy z IMO. Jako członek międzynarodowej organizacji IACS uczestniczymy w tworzeniu wspólnych przepisów tego stowarzyszenia, a opracowujemy także własne przepisy dla branży morskiej.
Wiedzą i doświadczeniem dzielimy się ze środowiskiem morskim organizując cykliczne seminaria dla biur konstrukcyjnych, stoczni i innych przedsiębiorstw branży morskiej. Organizujemy szkolenia dotyczące wymagań konstrukcyjnych, materiałowych, przeciwpożarowych i ergonomicznych wyposażenia wnętrza jednostek pływających. Tematykę dobieramy do bieżących potrzeb.

– Na rynku jest bardzo dużo firm szkoleniowych. Co jest państwa wyróżnikiem?

– Naszym atutem jest dopasowywanie oferty szkoleniowej do zmieniających się realiów rynkowych i potrzeb naszych klientów – jesteśmy w stanie dostosować program szkolenia do konkretnych wymagań czy tematyki.
Programy szkoleniowe oparte są o wieloletnią praktykę i duże doświadczenie trenerów, którzy stale poszerzają swoje kompetencje, by przekazywać jak najbardziej aktualną wiedzę. Dzięki temu realizowane szkolenia dostarczają uczestnikom konkretne umiejętności oraz umożliwiają im zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Poza tym naszą ofertę wyróżnia elastyczność cenowa. W naszym wachlarzu usług znajdują się zarówno szkolenia otwarte, charakteryzujące się relatywnie niską ceną za uczestnika, jak i programy szkoleniowe obejmujące całą organizację, będące wynikiem pogłębionej analizy potrzeb, odpowiadające na konkretne „bóle” naszych klientów.
Co równie ważne, jesteśmy elastyczni co do formy prowadzenia zajęć. Szkolenia prowadzimy w formie zajęć stacjonarnych, mieszanych/ blended learning (stacjonarne i zdalne) oraz zdalnych (online).

– Jak państwo sobie radzą w obecnych czasach epidemii i obowiązku zachowywania dystansu?

– COVID-19 wywołał prawdziwe „trzęsienie ziemi” na rynku szkoleniowym, zmieniając go totalnie z dnia na dzień. W trosce o bezpieczeństwo naszych kursantów, mając na uwadze komunikaty Ministra Edukacji z marca 2020 roku, Pion Szkoleń był zmuszony do całkowitego zawieszenia działalności dydaktycznej prowadzonej w ramach kursów i szkoleń otwartych. Na szczęście trwało to krótko, bo bardzo szybko dostosowaliśmy się do aktualnych warunków – zbudowaliśmy w PRS profesjonalne studio nagrań. Zainwestowaliśmy zarówno w sprzęt, jak i w podniesienie e-kompetencji wśród naszych trenerów. Obecnie jesteśmy w stanie poprowadzić zajęcia stacjonarne, przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych, w formule blended learning (część studentów na sali wykładowej, część zdalnie) oraz całkowicie zdalnie.
Rozumiejąc, że pandemia wymusza na naszych klientach działanie w modelu VUCA, staramy się odpowiadać płynnie na potrzeby klientów, pomagając podnosić ich kompetencje, a jednocześnie oszczędzać ich czas i pieniądze.