CMA CGM w nowym terminalu

HMM sprzeda połowę udziałów w Total Terminal International Algeciras (TTI Algeciras) CMA CGM. Według władz koreańskiej firmy „transakcja stworzy dużą synergię opartą na strategicznej współpracy z CMA CGM”. Ma to zwiększyć rentowność terminalu i jego możliwości operacyjne poprzez dostarczenie dodatkowego ładunku oraz odgrywać rolę centrum przeładunkowego kontenerów na głównych szlakach handlowych.

Zgodnie umową CMA CGM obejmie 50% udziałów minus jeden. W związku z tym HMM pozostanie największym udziałowcem TTI Algeciras. Transakcja ma zostać sfinalizowana w IV kwartale 2020 r.

TTI Algeciras rozpoczął działalność w maju 2010 r. Maksymalny potencjał terminalu to 1,6 mln TEU. Może obsługiwać największe kontenerowce, w tym najnowszą i przyszłą generację ULCV (ultra large container vessels). HMM nabył terminal w 2017 r. od Hanjin Shipping i miał właśnie 50% minus jeden udział. Druga połowa pozostanie w posiadaniu HT Algeciras, spółki specjalnego przeznaczenia w całości kontrolowanej przez HMM.