Systemy inteligentnej floty

HMM i Samsung Heavy Industries podpisały porozumienie na rzecz opracowania i wdrożenia technologii inteligentnych statków. Zgodnie z warunkami umowy firmy będą współpracować w zakresie badań, rozwoju i innowacji w dziedzinie inteligentnych rozwiązań dla floty. Planują skupić się na rozwoju technologii „przyjaznych dla środowiska, mających zastosowanie do inteligentnych statków oraz podnoszeniu kompetencji technologicznych związanych z cyfryzacją”.

HMM poinformował, że w ramach tego partnerstwa wdrożył na swoich statkach, na razie na pięciu nowych kontenerowcach o pojemności 24 tys. TEU, system SVESSEL, opracowany przez SHI. Według firmy Samsung działająca w chmurze aplikacja ma na celu przyspieszenie przejścia od konwencjonalnych statków analogowych do statków inteligentnych, dzięki wykorzystaniu podobieństw w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i technologii operacyjnej statków. System zapewnia szereg funkcji, w tym śledzenie jednostek, analizę danych na pokładzie czy monitorowanie wydajności napędu.

HMM przygotowuje się również do obsługi „inteligentnego centrum sterowania statkami”, które umożliwia monitorowanie bezpieczeństwa i wydajności floty w czasie rzeczywistym. Obecnie armator obsługuje obecnie ponad 100 statków.