System do odtworzenia

– Obecnie bezzasadne wydają się pytania, które pojawiały się jeszcze kilka miesięcy temu: Czy to koniec globalizacji? Czy to koniec istniejących łańcuchów dostaw? Odpowiedzi brzmi: nie. Nikt nie przewiduje zasadniczej reorganizacji łańcuchów dostaw, które są obecnie mozolnie odbudowywane. Świat mimo wszystko wraca do tego układu, który był – uważa prof. Andrzej S. Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, komentując skutki pandemii koronawirusa dla branży TSL

W jego opinii najwięksi gracze na tym rynku dążą do odtworzenia sytuacji sprzed pandemii. Był to bowiem dla nich bardzo dogodny układ, w którym mieli pozycję dominującą lub zbliżoną do dominującej, a korzyści, jakie z tego tytułu posiadali, były znaczące. Ale jednocześnie firmy podejmują działania, które wynikają z doświadczeń ostatnich miesięcy. A pokazują one, że najbardziej zawodny okazał się czynnik ludzki, w związku z czym możemy liczyć się z coraz bardziej postępującą robotyzacją, cyfryzacją i dalszymi działaniami na rzecz wdrożenia nowych technologii, które mogą uzdrowić sytuację w łańcuchu dostaw i uczynić go bardziej odpornym na tego typu wstrząsy. Jest to próba eliminacji dotychczasowego silnego wpływu czynnika ludzkiego na sferę funkcjonowania łańcucha dostaw.

Duży nacisk może być również kładziony na działania umożliwiające funkcjonowanie na szeroką skalę giełd elektronicznych, tak aby również i w tym aspekcie można było wyeliminować rolę człowieka. Może to mieć konsekwencje dla małych firm, bowiem platforma, która została stworzona przy udziale dużych graczy w sferze transportu, pozwala na realizację wszystkich transakcji transportowo-logistycznych, przy niemal całkowitym wyeliminowaniu roli spedytora.

– Nowe technologie są kosztowne, więc stać na nie tylko tych największych, a co za tym idzie, myślę, że konsekwencją będzie dalsza koncentracja w segmencie bardzo kapitałochłonnych rodzajów żeglugi i transportu – stwierdza prof. Grzelakowski (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 19/2020).