Inwestycje w wiatr

Rząd Wielkiej Brytanii zamierza zainwestować ponad 150 mln GBP w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Chce, aby uzyskiwana w ten sposób energia stała się głównym źródłem zasilania brytyjskiej gospodarki. Zgodnie z planem Londynu całkowita moc energii wiatrowej na morzu ma wzrosnąć do 2030 r. o 1/3 i osiągnąć poziom 40 GW. Warto zauważyć, że 1 GW tej mocy ma pochodzić z pływających wież wiatrowych.
Środki maja zostać przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury portowej i fabryki elementów farm wiatrowych. Mają zostać skierowane przede wszystkim do portów północnej Anglii, Szkocji i Walii, tworząc ok. 2000 miejsc pracy przy realizacji tych inwestycji, przekładając się także na ok. 60 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy na zapleczu do 2030 r. Jest to część szerszego programu, który ma doprowadzić do zerowego poziomu emisji CO2 w Wielkiej Brytanii do połowy obecnego wieku.
Brytyjska branża morska i energetyczna z zadowoleniem przyjęła deklaracje rządu. Jednak The British Ports Association (Stowarzyszenie Brytyjskich Portów) ostrzega, że władze powinny zapewnić, aby to brytyjska gospodarka czerpała korzyści z instalacji i eksploatacji brytyjskich farm wiatrowych.