Żegluga na ekowodór

Zastąpienie wodoru produkowanego ze źródeł kopalnych wodorem wytwarzanym ze źródeł odnawialnych w produkcji amoniaku mogłoby przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 z produkcji żywności i zapewnić w przyszłości ekologiczne źródło paliwa dla żeglugi. Taki cel postawiła sobie duńska firma energetyczna Ørsted, znana z inwestycji w morskie farmy wiatrowe, oraz koncern chemiczny Yara. Ich projekt, który ruszyć ma na przełomie lat 2024-2025, może zmniejszyć emisję CO2 o ponad 100 tys. t rocznie.

Yara i Ørsted planują zbudować elektrownię elektrolizera o mocy 100 MW do produkcji odnawialnego wodoru. Celem jest zastąpienie wodoru pochodzącego z paliw kopalnych wodorem odnawialnym do produkcji amoniaku w zakładzie Yara Sluiskil w Holandii. Według partnerów odnawialny wodór generowałby ok. 75 tys. t ekoamoniaku rocznie, co stanowi ok. 10% wydajności jednej z linii produkcyjnych zakładu. Nowa elektrownia będzie zasilana z morskich farm wiatrowych Ørsted. Jedną z nich będzie Borssele 1 i 2, drugi co do wielkości obiekt tego typu na świecie, zlokalizowany u wybrzeży Holandii, najbliżej zakładu Sluiskil.

Jednak wodór wytwarzany z odnawialnych źródeł energii jest znacznie droższy w produkcji. Partnerzy zauważają, że obniżenie kosztów będzie wymagało zarówno czasu, jak i znacznych inwestycji w technologię oraz produkcję na dużą skalę odnawialnego wodoru i amoniaku. Ørsted i Yara uważają, że realizacja projektu będzie zależała od publicznego wsparcia. W związku z tym będą zabiegać o dofinansowanie na rozwój i budowę elektrolizera.