Arktyczne plany ministerstwa

W związku z rosnąca aktywnością żeglugową, szczególnie na arktycznej Północnej Drodze Morskiej, oraz poszukiwaniami na tych obszarach ropy i gazu także Polska postanowiła włączyć się w działania na obszarach polarnych. „Od ekspedycji z przeszłości ku wyzwaniom przyszłości. Polska Polityka Polarna” to dokument opublikowany we wrześniu br. przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest załącznikiem do Uchwały nr 129/2020 z 11 września 2020 r. Z jednej strony jest to kompendium dotychczasowej polskiej aktywności w Arktyce i Antarktyce, z drugiej zaś plany na najbliższą przyszłość. Głównym założeniem jest „zapewnienie stałej i aktywnej obecności Polski w dialogu, współpracy oraz kształtowaniu polityki polarnej na świecie, przy wykorzystaniu posiadanych zasobów własnych oraz poszukiwaniu nowych”. Dokument odwołuje się do takich obszarów aktywności jak polityka, działania naukowo-badawcze, ale również gospodarcze, w tym poszukiwanie nowych możliwości biznesowych. Wśród podanych postulatów realizacji założonych celów wskazuje się m.in. założenie bazy logistycznej w jednym z portów Ameryki Południowej, a także zbudowanie „statku, mogącego pełnić rolę zarówno jednostki badawczej, jak i zaopatrzeniowej w rejonie Szetlandów Południowych i Półwyspu Antarktycznego”.

Jednym z wielu postulatów dotyczących gospodarki morskiej jest „monitorowanie sytuacji i możliwość wsparcia polskiego przemysłu rybackiego i polskich przedsiębiorców w celu wznowienia połowów kryla na Oceanie Południowym”. Projekt zakłada też otworzenie możliwości dla aktywności na obszarach Arktyki i Antarktydy także nowych podmiotów. Polska polityka polarna będzie teraz oczekiwać na zatwierdzenie przez rząd i dalsze etapy legislacyjne.