Flota na metanol

Waterfront Shipping Company, spółka zależna Methanex Corporation, zamówiła osiem kolejnych statków zasilanych metanolem. Armator twierdzi, że obsługując tego typu jednostki od 4 lat, jest w stanie zapewnić, że metanol jest opłacalnym paliwem morskim.

Nowe zbiornikowce o nośności 50 tys. t zostaną zbudowane w Korei Południowej, w stoczni Hyundai Mipo. Do eksploatacji trafią w latach 2021–2023. Zostaną wyposażone w dwupaliwowe silniki ME-LGIM, które zapewniają możliwość korzystania z metanolu lub tradycyjnego paliwa.

Metanol jest jednym z najczęściej sprzedawanych chemikaliów na świecie i jest łatwo dostępny w prawie 90 ze 100 największych portów na świecie. Według IMO metanol jest szacowany jako czwarte, pod względem wykorzystywanej ilości, paliwo morskie, a popyt na nie wciąż rośnie. Jest też zgodny z najbardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi emisji bez konieczności dodatkowej obróbki spalin i spełnia normy emisji NOx IMO Tier III. Zmniejsza także emisję CO2 nawet o 15% w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami żeglugowymi.