Czy pandemia przyspieszy proces cyfryzacji?

W dobie przemysłu 4.0 i powszechnej cyfryzacji coraz większe znaczenie dla łańcuchów dostaw ma ich digitalizacja. Proces ten jawi się obecnie jako skuteczny sposób na osiągnięcie skuteczności biznesowej firm i odporności na zakłócenia w tym obszarze, w tym np. spowodowane przez COVID-19. Aby jednak osiągnąć poziom wymagany do wdrożenia cyfrowego łańcucha dostaw firmy muszą możliwie szybko wrócić do wprowadzania zasad planowania strategicznego i finansowego oraz przystąpić do konstrukcji modeli biznesowych dla etapu po pandemii. Realizacja tych działań ma przyspieszyć transformację cyfrową.

Szczególnie że presja rynków na tworzenie coraz bardziej efektywnych łańcuchów dostaw wywiera wpływ nie tylko na spedytorów czy operatorów logistycznych, ale również na branżę żeglugową. Kolejni armatorzy oferują coraz bardziej zaawansowane narzędzia IT dla swoich klientów, a digitalizacja coraz częściej wkracza też w relacje handlowe między gestorami ładunku a armatorami.

Wiele działań podejmuje się także na rzecz rozwoju technologii cyfrowych w sferze kreowania nowej organizacji rynków. Najlepszym przykładem są cyfrowe platformy typu blockchain, grupujące największych graczy na rynku przewozów morskich. Ich dalszy rozwój zmieni model dotychczasowej współpracy biznesowej w układzie globalnych łańcuchów dostaw, mieć będzie również znaczne dla sektora TSL, a w szczególności dla mniejszych firm spedycyjno-logistycznych, spychając je do niszowych segmentów rynku, a tym samym pogarszając ich kondycję.

Nowe technologie są bowiem dość kosztowne, więc stać na nie tylko największych, silnych kapitałowo graczy. Konsekwencją ich rozwoju będzie dalsza koncentracja w segmencie kapitałochłonnych rodzajów żeglugi, jak też szerzej – całego transportu. Z tego powodu może się wkrótce zmienić światowy modal shift i wzrosnąć w jeszcze większym stopniu rola dużych graczy na rynku zarówno przewozu ładunków masowych, jak i kontenerowych, czego efektem może być postępująca monopolizacja.

Rzeczywistość postpandemiczna oraz konieczność powszechnego wdrożenia rozwiązań online w najbliższej perspektywie doprowadzą również do optymalizacji funkcjonowania firm, m.in. w zakresie zajmowanych powierzchni biurowych. Tam, gdzie sprawdzi się system pracy zdalnej, część kadry będzie mogła kontynuować ją z domu lub funkcjonować w tzw. systemie hydrydowym (cześć zadań realizowanych z domu, część z biura).

I właśnie transformacja cyfrowa w branży TSL, cyfrowe narzędzia w łańcuchu dostaw czy bezpieczeństwo danych i cyberprzestępczość to główne tematy konferencji „W cyfrowym łańcuchu dostaw”, która odbędzie się 4 marca 2021 r., jak przystało na jej tytuł, w wersji online. Współorganizatorem wydarzenia są „Namiary na Morze i Handel”, a partnerami: Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o, Loconi Intermodal SA, Necto Sp. z o.o., Unifeeder Poland, oraz STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Konferencja znajdzie się w programie X edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 3-4 marca br., którego organizatorem tradycyjnie jest Actia Forum. Zarejestrować się na konferencję można klikając w link rejestracja na konferencję.