Wodór z energetyki wiatrowej

Komisja Europejska przyznała 6 mln euro na projekt badawczy Oyster mający na celu zbadanie wykonalności i potencjału bezpośredniego połączenia morskiej farmy wiatrowej z elektrolizerem oraz transportu wyprodukowanego w ten sposób zielonego wodoru na ląd. W przedsięwzięciu tym uczestniczą: ITM Power, Ørsted, Siemens Gamesa Renewable Energy i Element Energy. Ich celem jest produkcja wodoru z morskiej energii wiatrowej po cenie konkurencyjnej w stosunku do gazu ziemnego. Uważają, że dzięki temu możliwe będzie odblokowanie rynków hurtowych zielonego wodoru i ułatwienie przejścia na w pełni odnawialny system energetyczny w Europie. Według KE projekt ten jest pierwszym krokiem na drodze do rozwoju komercyjnej produkcji wodoru na morzu, co umożliwić ma rozwój tej branży zarówno w Europie, jak i na świecie.

Projekt ruszyć ma w 2021 r. i potrwać do końca 2024 r. ITM Power odpowiada za rozwój systemu elektrolizerów i ich próby, a Ørsted poprowadzi analizę rozmieszczenia ich na morzu i studium wykonalności przyszłych wdrożeń elektrolizerów morskich. Siemens Gamesa Renewable Energy i Element Energy zapewniają wiedzę techniczną i projektową.