Cyfrowa transformacja

– Proces transformacji cyfrowej rozpoczęty w połowie pierwszej dekady XXI w. przez 15 minionych lat nie osiągnął jeszcze etapu dojrzałości. Część innowacyjnych projektów jest kontynuowana, mimo że odwleka się moment uzyskania pożądanego efektu gospodarczego, a inne poddawane są zasadniczej modyfikacji modelu biznesowego – uważa prof. Wojciech Paprocki ze Szkoły Głównej Handlowej.

I właśnie transformacja cyfrowa w branży TSL, jej stan i perspektywy oraz możliwości zastosowania w biznesie będą jednym z tematów konferencji „W cyfrowym łańcuchu dostaw”, która odbędzie się 4 marca 2021 r., jak przystało na jej tytuł, w wersji online. Współorganizatorem wydarzenia są „Namiary na Morze i Handel”, a partnerami: Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o, Loconi Intermodal SA, Necto Sp. z o.o., Unifeeder Poland, oraz STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Konferencja znajdzie się w programie X edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 3-4 marca br., także w wersji online, którego organizatorem tradycyjnie jest Actia Forum.

W branży TSL (lub szerzej ujmując ten sektor – w logistyce i mobilności), na początku trzeciej dekady XXI w. transformacja cyfrowa znajduje się w fazie początkowej. W porównaniu z globalnym rynkiem dóbr konsumpcyjnych (B2C), obejmującym zarówno produkty typowe dla gospodarki analogowej (m.in. samochody osobowe produkcji europejskiej), jak i nowe produkty wykształcone w gospodarce cyfrowej (m.in. różnorodne aplikacje uruchamiane przy pomocy powszechnych w użyciu smartfonów), na rynku usług realizowanych w łańcuchach dostaw (B2B) w małym zakresie wykorzystywane są dane nieustrukturyzowane. Nadal trwa epoka stosowania coraz bardziej zaawansowanych programów, ale w ich działaniu wykorzystywane są jedynie dane ustrukturyzowane, czyli dane jednoznacznie zdefiniowane. Systemy śledzenia środków transportu i przesyłek, opakowań zwrotnych są doskonalone, ale trudno dostrzec w branży TSL innowacje wywrotowe (disruptive innovation).

– Podstawową zmianą w procesie transformacji cyfrowej w logistyce i mobilności miałoby być wprowadzenie do eksploatacji autonomicznych środków transportu, czyli pojazdów i statków (wodnych i powietrznych) zdolnych do samodzielnego poruszania się w otwartej przestrzeni. Cały czas trwają różnorodne testy z takimi pojazdami, jednak coraz więcej specjalistów musiało przyznać, że osiągnięcie wytyczonego celu może się przesunąć o całe dekady – dodaje prof. Paprocki.

Dlatego też w trakcie konferencji „W cyfrowym łańcuchu dostaw” zaproszeni goście postarają się naświetlić kwestie związane z stanem cyfryzacji w gospodarce morskiej, transporcie i logistyce, omówić inteligentną infrastrukturę (autonomiczne pojazdy, inteligentne porty), ale zastanowią się też nad możliwościami optymalizacji dzięki zastosowaniu rozwiązań cyfrowych oraz integracji systemów różnych operatorów, w celu sprawnej obsługi ładunków. Nie zabranie również tematów związanych z mechanizmami bezpieczeństwa danych oraz skutkami i konsekwencjami cyberataków na systemy operacyjne.

Z kolei tegoroczna edycja Transport Week będzie koncentrować się na przyszłości rynku kontenerowego w rzeczywistości poepidemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich portów morskich oraz ich planów rozbudowy. Więcej informacji znaleźć można na www.transportweek.eu oraz www.namiary.pl.