Statki napędzane wiatrem

Holenderski drobnicowiec Frisian Sea, o nośności ponad 6 tys. t, armatora Boomsma Shipping, odbył dziewiczy rejs z systemem VentiFoils (Wind Assisted Ship Propulsion Units). Jednostka została wyposażone w technologię wiatrową w ramach programu pilotażowego eConowind. Napęd wspomagany wiatrem jest jedną z technologii badanych w celu poprawy wydajności operacyjnej statków oraz wyjścia naprzeciw ekologicznym oczekiwaniom dotyczącym napędów okrętowych.

Rozwiązanie VentiFoils to nieobrotowe profile skrzydeł, które można łatwo przestawić lub złożyć, wytwarzające ciąg dzięki zamontowanym w nich wentylatorach zasysających powietrze. W ten sposób ciąg śruby napędowej można zmniejszyć, aby utrzymać tę samą prędkość, co prowadzi do oszczędności paliwa i redukcji emisji. Technologia ma być testowana przez 2 lata, a efektem tych działań ma być osiągnięcie minimum 10% oszczędności w zużyciu paliwa, a tym samym proporcjonalnego zmniejszenia emisji spalin.

Testy odbywają się w ramach projektu WASP (Wind Assisted Ship Propulsion), który jest finansowany z programu Interreg North Sea Europe, będącego częścią Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączy uniwersytety oraz dostawców technologii wspomagania wiatrem z właścicielami statków w celu przetestowania wydajności operacyjnej wybranych rozwiązań napędów wiatrowych.