Wodorowy hub w Hamburgu

Ogłoszono plany budowy jednego z największych zakładów produkcji wodoru w Europie, wraz z możliwością stworzenia hubu zielonej energii w porcie w Hamburgu. Projekt, który mógłby zostać uruchomiony w 2025 r., zakłada budowę elektrolizera o początkowej mocy 100 MW.

Shell i Mitsubishi Heavy Industries wraz ze szwedzką firmą Vattenfall oraz spółką komunalną Wärme Hamburg podpisały list intencyjny dotyczący projektu produkcji wodoru z energii wiatrowej i słonecznej na terenie elektrowni Hamburg-Moorburg. Ma tam powstawać tzw. zielony wodór.

Oprócz budowy elektrolizera, który może być w przyszłości powiększony, planowana jest dalsza rozbudowa obiektu w tzw.green energy hub. Konieczne jest jednak zbadanie, w jakim zakresie istniejąca infrastruktura Moorburga może zostać wykorzystana do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto dzięki lokalizacji w pobliżu portu nabrzeża i obiekty portowe będą mogły być wykorzystywane jako terminal importowy. Miejski operator sieci gazowej zamierza również w ciągu 10 lat rozbudować sieć wodorową w porcie i już pracuje nad niezbędną infrastrukturą dystrybucyjną. W pobliżu zakładu zlokalizowanych jest wielu potencjalnych odbiorców zielonego wodoru, dzięki czemu projekt obejmuje cały łańcuch dostaw – od produkcji do magazynowania, transportu i wykorzystania w różnych sektorach.

Partnerzy tego przedsięwzięcia zamierzają ubiegać się o unijne dofinansowanie w ramach programu „Ważne projekty będące przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania” (IPCEI). Powinno to nastąpić w I kwartale 2021 r. wraz z przedłożeniem pierwszego zarysu projektu.