Sztuczna inteligencja w żegludze

Japoński armator Mitsui O.S.K. Lines ogłosił, że zamierza wykorzystać sztuczną inteligencję do osiągnięcia większej wydajności przy wyznaczaniu tras dla swojej floty, czego efektem ma być zmniejszenia emisji ze statków. W tej sprawie MOL współpracuje z amerykańskim startupem Bearing, zajmującym się technologią AI w celu poprawy wydajności w branży morskiej.

Bearing buduje technologie przy użyciu bardzo dokładnych modeli osiągów statków, zbudowanych na podstawie zróżnicowanego zestawu rzeczywistych danych. Oparte na sztucznej inteligencji modele z niektórymi historycznymi danymi z podróży, takimi jak prędkość statku, praca silnika głównego, pogoda i stan morza, pozwalają na przewidywanie wskaźników, takich jak np. zużycie paliwa z bardzo dużą dokładnością.

Ostatnio MOL opracował rozwiązanie Smart Routing Engine, oparte na sztucznej inteligencji. Automatycznie analizuje ono wiele potencjalnych tras dla danej podróży i zaleca wybór najbardziej wydajnej poprzez wykorzystanie optymalnych profili mocy silnika głównego i obrotów śruby. Armator oczekuje, że poprzez dodanie sztucznej inteligencji do istniejących systemów wyznaczania tras będzie w stanie jeszcze bardziej usprawnić działania swojej floty, która obecnie liczy ok. 800 statków.