Fabryka zielonego amoniaku

DFDS Seaways i Maersk włączyły się do projektu prowadzonego przez duńską firmę inwestycyjną Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), którego celem jest utworzenie największego w Europie zakładu produkcyjnego tzw. zielonego amoniaku. Firmy biorące udział w tym przedsięwzięciu zobowiązują się do prac na rzecz budowy obiektu i wykorzystania paliwa do redukcji emisji CO2 w swojej działalności.

Fabryka pod nazwą Power-to-X powstanie w zachodniej Danii. Będzie przetwarzała energię z morskich turbin wiatrowych na zielony amoniak. Dzięki elektrolizerowi o mocy 1 GW i wyprodukowanemu amoniakowi uczestnicy projektu zamierzają zmniejszyć emisję CO2 o ok. 1,5 mln t rocznie, co odpowiada wyeliminowaniu z dróg 730 tys. samochodów. Wytwarzany tam produkt ma być wykorzystywany jako paliwo okrętowe oraz nawóz wolny od CO2 dla rolnictwa, a powstałe w procesie produkcji ciepło zostanie wykorzystane do ogrzewania ok. 1/3 lokalnych gospodarstw domowych w regionie.

CIP szacuje, że budowa fabryki będzie kosztowała ok. 1,2 mld USD. Obecnie trwają poszukiwania inwestorów. Według założeń budowa ruszyć ma w 2023 r., a fabryka zacznie działalność w 2026 r.