Brytyjskie porty offshore

Rząd Wielkiej Brytanii zamierza zainwestować ponad 95 mln GPB w dwa nowe porty morskie mające obsługiwać projekty morskiej energetyki wiatrowej. Inwestycje mają być jednym z elementów tzw. zielonej rewolucji przemysłowej, 4-krotnie zwiększającej moc brytyjskiej morskiej energetyki wiatrowej do 2030 r., która osiągnie 40 GW.

Dwa nowe porty będą zlokalizowane w rejonie ujścia rzeki Humber (Able Marine Energy Park, na południowym brzegu rzeki) oraz w regionie Teesside (Teesworks Offshore Manufacturing Centre nad rzeką Tees), w północno-wschodniej Anglii. Ich budowa rozpocznie się jeszcze w 2021 r., a po ukończeniu będą mogły obsługiwać do siedmiu firm pracujących nad komponentami dla projektów morskich farm wiatrowych. Łącznie mają mieć zdolność do obsługi inwestycji o mocy 9 GW rocznie.

Dodatkowo GE Renewable Energy ogłosiło, że planuje budowę nowej fabryki na terenie dawnej huty w porcie Teesside. Zakład, który będzie produkował łopaty do morskich elektrowni, ma ruszyć w 2023 r. Zostaną one dostarczone do farmy Dogger Bank, położonej u północno-wschodniego wybrzeża Anglii, która po ukończeniu w 2026 r. ma być największą morską farmą wiatrową na świecie.