Ekologiczny wodór dla branży morskiej

Firmy Ardmore Shipping Corporation, Element 1 i Maritime Partners podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest wprowadzenia w sektorze morskim technologii przekształcania metanolu w wodór. Rozwiązanie opracowane przez Element 1 umożliwia produkcję wodoru na żądanie, w miejscu jego zużycia, eliminując wyzwania logistyczne i koszty związane z dystrybucją.

Specjalnie powołana spółka joint venture pod nazwą e1 Marine skupi się na marketingu i sprzedaży systemów wytwarzania wodoru do zastosowań w przemyśle morskim, w tym w transporcie, kontenerach chłodniczych, morskiej energetyce odnawialnej, jak również do zastosowań portowych. Zdaniem pomysłodawców, produkcja wodoru przez e1 Marine jest bezpieczniejsza i tańsza niż inne sposoby jego wytwarzania, a ponadto nie emituje żadnych cząstek stałych, NOX ani SOX. Ponadto jest on neutralny pod względem emisji CO2. Obecnie projekt jest na etapie negocjacji ostatecznych umów. Według planów powinien ruszyć na początku II kwartału 2021 r.