„Prawo morskie dla zrównoważonej żeglugi” to temat przewodni IX Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego, która odbędzie się 22 kwietnia br. Spotkanie organizowane jest przez Katedrę Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną odbędzie się w wersji online, na platformie Microsoft Teams.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom, które mają istotne znaczenie dla rozwoju prawa morskiego ukierunkowanego na zrównoważoną żeglugę, w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Opiera się ona na 3 filarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Praktyka zrównoważonej żeglugi ma na celu ich wzmocnienie. Punktem wyjścia do dyskusji o prawie morskim dla zrównoważonej żeglugi będą zagadnienia poruszane przede wszystkim w toku prac Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Nie zabraknie również tematów dotyczących prawnych i praktycznych aspektów zrównoważonej żeglugi, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji i technologii nowej generacji, w tym sztucznej inteligencji oraz wprowadzenia do eksploatacji statków autonomicznych, a także zapewnienia statkom morskim bezpieczeństwa cybernetycznego.

Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie ponownie panel dla młodych naukowców, który odbędzie się dzień wcześniej, tj. 21 kwietnia, również za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem www.prawo-morskie.pl. „Namiary na Morze i Handel” są patronem prasowym konferencji.