Wodorowy klaster nad Morzem Północnym

Duńska firma energetyczna Ørsted ogłosiła nowe plany dotyczące budowy jednej z największych na świecie odnawialnych elektrowni wodorowych. Projekt zwany SeaH2Land przewiduje połączenie morskiej energii wiatrowej z produkcją wodoru dla firm przemysłowych skupionych wokół klastra Dutch-Flemish North Sea Port.

Według Ørsted klaster portów Morza Północnego jest jednym z największych ośrodków produkcji i zapotrzebowania na wodór w Europie, zużywającym obecnie 580 tys. t rocznie. Obejmuje m.in. takie ośrodki jak Terneuzen i Vlissingen w Holandii czy Gandawa w Belgii. Oprócz szerokich zastosowań przemysłowych w regionie, także porty tego obszaru mogą stać się dużym użytkownikiem wodoru jako paliwa morskiego dla żeglugi.

Projekt SeaH2Land obejmuje instalację do produkcji odnawialnego wodoru o mocy 1 GW, która ma zostać zbudowana przez Ørsted do 2030 r. Planowany elektrolizer, który wytwarzałby odnawialny wodór, ma mieć możliwość przekształcenia ok. 20% obecnego zużycia wodoru w regionie na odnawialny wodór. Ponadto Ørsted proponuje bezpośrednie podłączenie elektrolizera z nową morską farmą wiatrową o mocy 2 GW, która powstanie na Morzu Północnym u wybrzeży Holandii i której moc byłaby bezpośrednio wykorzystywana w procesie produkcji.