Żeglugowe biopaliwo

Firma Stolt Tankers, zarządzająca flotą 152 chemikaliowców przewożących płynne chemikalia, oleje jadalne, kwasy i produkty ropopochodne, ogłosiła, że ​​zamierza testować na jednym ze statków biopaliwo morskie. Próba odbędzie się na chemikaliowcu Stolt Inspiration o nośności 37 tys. t, który kursuje między Rotterdamem a Houston. Jednostka będzie wykorzystywała biopaliwo produkowane przez GoodFuels.

Projekt ma na celu ocenę opłacalności wykorzystania biopaliw, zarówno w silnikach, jak i kotłach, a także zbadanie jego wpływu na zużycie paliwa, moc napędu oraz niezawodność. Bunkrowanie odbyło się na początku kwietnia br. w porcie w Rotterdamie, a otrzymane biopaliwo pochodziło z takich surowców, jak: zużyty olej kuchenny, łój i odpadowe tłuszcze zwierzęce. Zastosowane biopaliwo jest funkcjonalnie równe ropopochodnym paliwom okrętowym, w związku z czym nie były wymagane żadne modyfikacje silnika ani instalacji paliwowej. Według firm, paliwo to może zapewnić redukcję emisji CO2 od 80% do 90% w porównaniu do paliw kopalnych.

Branża żeglugowa coraz częściej testuje biopaliwa, a kilka firm żeglugowych poinformowało o pozytywnych wynikach tych przedsięwzięć. W marcu 2020 r. próby przeprowadziła Stena Bulk. Natomiast pod koniec ub.r. testy biopaliwa przeprowadzili Eastern Pacific i Ocean Network Express (ONE).