Sieć fabryk metanolu

Firma Liquid Wind zamierza zbudować w północnej Szwecji fabrykę metanolu na potrzeby żeglugi i innych gałęzi przemysłu. Obiekt powstanie w mieście Örnsköldsvik nad Zatoką Botnicką, 500 km na północ od Sztokholmu. Zakład produkować ma 50 tys. t odnawialnego metanolu rocznie. Jako surowiec do jego produkcji wykorzystany będzie biogenny CO2 z elektrowni opalanej biomasą, który zostanie połączony z zielonym wodorem, wytwarzanym z energii ze źródeł odnawialnych.

Nowy obiekt jest pierwszym w planach Liquid Winds stworzenia sieci 500 tego typu zakładów do 2050 r., aby zaspokoić przewidywany popyt na paliwa alternatywne i osiągnąć skalę niezbędną do znacznej redukcji emisji CO2. Do współpracy przy tym projekcie zaangażowano firmę Worley.

Według pomysłodawców, oprócz zastosowań jako paliwo alternatywne dla żeglugi, metanol może być używany jako budulec w produkcji innych zrównoważonych chemikaliów, w tym kwasu octowego, formaldehydu i olefin, oraz przyczyniać się do dekarbonizacji branży chemicznej.