Autonomiczność w zawieszeniu

Port w Rotterdamie zawiesił przetarg na wybór bezzałogowych środków transportu do obsługi terminali kontenerowych oraz innych operacji w rejonie Maasvlakte. Przedsięwzięcie to było promowane jako niezbędna poprawa wydajności i automatyzacji portu. Władze uznały jednak, że w obecnej sytuacji jest zbyt wiele „ryzyk i niepewności”, co może przeszkodzić w stworzeniu wystarczająco konkurencyjnego produktu.

Program ruszył w czerwcu 2020 r. i miał umożliwić operatorom terminali użytkowane specjalnej drogi między nimi, obsługiwanej właśnie przez urządzenia autonomiczne. W przetargu poszukiwano dostawcy hybrydowych pojazdów, które mogłyby jeździć zarówno w pełni autonomicznie, jak i być obsługiwane przez kierowcę.

Natomiast tzw. trasa wymiany kontenerów to wydzielona ​​wewnętrzna droga w porcie łącząca pięć terminali kontenerowych, o długości ponad 8 km. Została opracowana w celu zapewnienia szybszej, tańszej i bardziej wydajnej obsługi kontenerów w porcie. Plan zakładał zakończenie jej budowy wiosną 2021 r., a przewozy miały ruszyć z końcem 2021 r.