Wodorowy łańcuch dostaw

Höegh LNG we współpracy z norweskim startupem Gen2Energy planuje rozwój infrastruktury potrzebnej do wspierania transportu zielonego wodoru jako przyszłego alternatywnego źródła paliwa. Projekt obejmuje zastosowanie wodoru w transporcie morskim, jak również zastosowanie bezemisyjnych systemów napędowych na statkach oraz możliwość użytkowania wodoru w sieciach przesyłowych gazu ziemnego.

Höegh LNG wykorzysta swoje doświadczenie w transporcie i imporcie gazu ziemnego, budowie infrastruktury energetycznej oraz utrzymaniu złożonych łańcuchów logistycznych. Natomiast Gen2 Energy wniesie wiedzę i doświadczenie w produkcji i obsłudze zielonego wodoru. Jednocześnie Höegh zgodził się nabyć nieokreślony pakiet mniejszościowy w Gen2Energy.

Jak podkreślają obaj partnerzy, jednym z największych wyzwań będzie zbudowanie łańcucha dostaw ekologicznego wodoru w celu zaspokojenia potencjalnego globalnego popytu. Transportując wodór drogą morską, Höegh i Gen2Energy dążą do znacznego obniżenia zarówno kosztów transportu, jak i emisji CO2.