Filozofia local content

Pod koniec 2020 r. w Europie działały 5402 turbiny wiatrowe na morzu, o łącznej mocy ponad 25 GW. Według założeń Europejskiego Zielonego Ładu do 2050 r. powstać mają kolejne morskie farmy o łącznej mocy 300 GW, a razem z Norwegią i Wielką Brytanią planowana moc może sięgnąć nawet 400 GW. Jeśli zaś chodzi o polskie projekty, Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych zakłada, że w pierwszym etapie moc elektrowni wiatrowych, które powstaną w naszej części Morza Bałtyckiego, wyniesie 5,9 GW, zaś w kolejnym etapie może wzrosnąć o dodatkowe 5 GW.

Polska branża offshore wind chce bardzo aktywnie uczestniczyć w budowie morskich elektrowni wiatrowych, chociaż realnie ocenia możliwy udział rodzimych firm w tych projektach na ok. 20%.

– Wydaje mi się, że może wynieść nawet wynieść 25%. Liczby takie pojawiają się zarówno w planach niektórych inwestorów dotyczących zaangażowania local content, jak i w opracowaniu zamówionym przez PTEW i PTMEW na temat polskiego łańcucha dostaw w zakresie gotowości do obsługi procesu budowlanego. Ale musimy pamiętać, że czym innym jest realny udział w inwestycjach, a czym innymi ambicje i oczekiwania co do tego udziału – stwierdza Jakub Budzyński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Zaznacza, że środowisko zdaje sobie sprawę zarówno ze wszystkich mocnych, jak i słabszych stron polskiego łańcucha dostaw, ale także z jego poziomu ambicji. Dlatego PTMEW cały czas zabiega o to, aby local content miało pozytywny klimat w Polsce. Jednak regulacyjnie jego udziału w projektach zagwarantować się nie da i nikt tego nie chce. Wszystko musi odbywać się w warunkach rynkowych.

– Działamy na rzecz systematycznego dialogu technicznego deweloperów z polskimi dostawcami, aby nie zostali oni pominięci w procesie zakupowym, a najlepiej, aby znacząca część w nim uczestniczyła. Niezwykle istotne jest również pokazanie się polskich firm z tego segmentu i informacje zwrotne od deweloperów czy wiodących dostawców odnośnie oferowanych produktów oraz ich jakości. I na tym w dużej mierze polega filozofia local content – dodaje J. Budzyński.

A polskie firmy sektora offhore wind mają się czym pochwalić. Nie tak dawno Energomontaż-Północ Gdynia dostarczył konstrukcję morskiej stacji transformatorowej dla projektu Kaskasi, realizowanego na Morzu Północnym. Równolegle Mostostal Pomorze dostarczył podobną konstrukcję na farmę Arcadis Ost 1 w Niemczech. Z kolei Telefonika Kable jest liderem światowego rynku kabli wewnętrznych dla farm wiatrowych na morzu (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 13/2021).