Kontenerowe zasilanie z nabrzeża

Władze pięciu największych portów w Europie postanowiły zacieśnić współpracę w ograniczaniu emisji ze statków podczas ich pobytu w porcie. Porozumienie zawarte przez Antwerpię, Bremerhaven, Hamburg, Hawr i Rotterdam dotyczy rozszerzenia wykorzystania energii z lądu (tzw. cold ironing) na duże kontenerowce. Porty zamierzają wyposażyć wszystkie swoje terminale kontenerowe w odpowiednią infrastrukturę do 2028 r. Chcą w ten sposób wyjść naprzeciw unijnych wymaganiom środowiskowym w zakresie ograniczenia emisji z żeglugi.

Władze portowe zwracają uwagę, że ultraduże kontenerowce są w sporej mierze przygotowane do pozyskiwania energii z lądu w czasie postoju w terminalach, a ich armatorzy są gotowi do korzystania z cold ironingu. Ponadto częstotliwość ich zawinięć, średni czas cumowania i zapotrzebowanie na dużą moc wymuszają niejako konieczność skupienia się na tym segmencie statków. Będzie to jednak wymagało dużych inwestycji, głównie w zakresie konwersji częstotliwości czy przyłączenia portowej infrastruktury do sieci. Kilka portów podjęło już kroki w tym kierunku, m.in. Rotterdam i Hawr.