Konsolidacja w branży offshore wind

Subsea 7, spółka z sektora oil & gas, oraz OHT, armator floty obsługującej ładunki ciężkie, postanowili połączyć siły i wejść na rynek morskiej energetyki wiatrowej. Stworzona przez nich firma Seaway 7 ma koncentrować się na rynku morskiej energetyki wiatrowej i oferować pełen zakres usług transportowych i instalacyjnych, w zakresie turbin, fundamentów, podstacji i kabli.

Seaway 7 będzie dysponowało flotą 10 statków do transportu sztuk ciężkich oraz dwiema jednostkami do montażu fundamentów i turbin, które OHT buduje w Chinach (wejdą do eksploatacji w latach 2022-2023). Firma zatrudniać ma ok. 600 pracowników. W ramach transakcji Subsea 7 będzie właścicielem 72% udziałów nowej spółki, zaś OHT obejmie pozostałe 28%. Firma będzie notowana na giełdzie, przy zachowaniu obecności OHT na rynku Euronext Growth w Oslo.

Przygotowując konsolidację, obie firmy powołały się na spodziewany znaczący wzrost popytu na usługi w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Przewiduje się bowiem, że w latach 2020-2030 instalacja nowych turbin na morzu, mierzona w GW, będzie rosła w tempie przekraczającym 20% rocznie. Szefowie Seaway 7 najwięcej nadziei wiążą z udziałem w rynku instalacji turbin i układania podmorskich kabli.