Uczelnie stawiają na offshore wind

Trójmiejskie uczelnie nie pozostają obojętne na fakt, że ważnym, może wręcz najważniejszym, przyszłościowym segmentem polskiej gospodarki morskiej będą morskie farmy wiatrowe. Dlatego nawiązują współpracę z ośrodkami badawczymi i firmami, które działają na tym rynku, czy wreszcie otwierają kierunki i kursy związane z sektorem offshore wind.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na kadry w tej branży, pod koniec czerwca br. Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni otworzyły międzyuczelniany kierunek studiów kształcący ekspertów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Będą to studia II stopnia pod nazwą morska energetyka wiatrowa. Ponadto w połowie maja br. władze PG podpisały także porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz PGE Polską Grupą Energetyczną. Nie dość na tym – w końcu maja br. PG otworzyła też Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jak zapewniają władze uczelni, skupia ono specjalistów ze wszystkich obszarów wiedzy związanych z MEW i dysponuje wyspecjalizowaną bazą laboratoryjną.
Także pod koniec maja br., Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska Agencja Gdynia oraz MAG Offshore, spółka zależna MAG, podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rynku offshore wind. Chodzi o wspólne prace badawczo-rozwojowe dla tego segmentu oraz kształcenie wykwalifikowanej kadry dla tej branży. Celem jest realizacja wspólnych projektów B+R w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, wymiana doświadczeń ekspertów dotycząych planowania i przygotowania programów badań oraz projektów B+R z dziedziny morskiej energetyki wiatrowej.

Gdyńska uczelnia, poprzez zarządzany przez siebie Instytut Morski, jest również zainteresowana stworzeniem Centrum Offshore. Projekt jego budowy powstał już w 2016 r., ale dopiero teraz ma realną szansę na realizację. „Innowacyjne centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”, bo tak brzmi cała nazwa projektu, otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Według deklaracji władz, uczelnia jest przygotowana do prowadzenia inwestycji, która może zostać zakończona w 2023 r. Centrum ma powstać w Porcie Gdańskim przy nabrzeżu Wisłoujście (więcej w „Namiarach na Morze i Handel 14-15/2021).