Rosyjska konkurencja

Na południowo-wschodnim wybrzeżu Bałtyku Rosjanie rozpoczęli budowę olbrzymiego kompleksu gazowo-chemicznego. Stanie się on realną konkurencją dla polskich inwestycji, nie tylko dla gazoportu w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe, ale też dla nowej fabryki polimerów budowanej na terenach Zakładów Chemicznych Police i portu morskiego Police.

Pod Ust-Ługą w Obwodzie Leningradzkim, ok. 100 km na zachód od Petersburga, pod koniec maja br. uroczyście wbito symboliczną łopatę i zainaugurowano budowę zintegrowanego kompleksu przetwarzania gazu zawierającego etan (KPEG). Oprócz LNG produktami tam wytwarzanymi będą: etan, skroplone gazy ropopochodne oraz frakcja pentanowo-heksanowa. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu państwowej korporacji VEB.RF, która udzieliła pożyczki w wysokości do 55 mld rubli (2,8 mld zł) spółce RusChemAlliance, operatorowi całego projektu, na jego rozpoczęcie. Rozruch całej inwestycji będzie następował etapami – pierwszy planowany jest na IV kwartał 2023 r., drugi na IV kwartał 2024 r.

GPK KPEG stanie się największym obiektem zajmującym się przetwarzaniem gazu w Rosji i jednym z najpotężniejszych na świecie pod względem przerobu (45 mld m³ rocznie), a także liderem produkcji skroplonego gazu ziemnego w północno-zachodniej Europie (13 mln t LNG rocznie). Potencjał norweskiego zakładu Hammerfest LNG to 4,3 mln t rocznie.

Ważnym produktem handlowym GPK KPEG będzie również etan, cenny surowiec dla przemysłu gazowo-chemicznego, który będzie dostarczany do MCC KPEG. Kompleks ten będzie z kolei odpowiedzialny za produkcję polimerów, a jego wydajność wynieść ma ponad 3 mln t rocznie. Dla porównania, budowany właśnie zakład Polimery Police ma produkować rocznie ok. 429 tys. t polipropylenu (polimery z grupy poliolefin) (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 14/15/2021).