Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO

BALTEXPO po raz dwudziesty pierwszy. Targi i konferencje sektora morskiego w Gdańsku.

6 września, jak co dwa lata, dźwięki dzwonu okrętowego ogłoszą otwarcie XXI Targów Morskich i Konferencji BALTEXPO w Gdańsku. BALTEXPO to najważniejszy projekt gospodarczy poświęcony gospodarce morskiej i przemysłowi stoczniowemu w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczne BALTEXPO ma charakter szczególny: to pierwsze wydarzenie gospodarcze w Europie, organizowane po okresie pandemii. Stąd szczególne zainteresowanie biznesu, administracji, ekspertów pierwszą możliwością osobistych spotkań i rozmów.
BALTEXPO 2021 jest tez dowodem żywotności, rozmachu inwestycyjnego, poszukiwania nowych form działalności i źródeł finansowania polskich przemysłów morskich. Najważniejsze grupy wystawców na tegorocznych targach to stocznie i producenci wyposażenia okrętowego, porty i terminale, producenci sprzętu do rozładunku i przeładunku, transport intermodalny, energetyka wiatrowa. Mimo krótkiego czasu na zgłaszanie udziału od momentu zawieszenia ograniczeń, BALTEXPO 2021 zgromadzi aż 116 wystawców z ośmiu krajów.

BALTEXPO to w tym roku także ponad 60 godzin konferencji i debat publicznych. Tematyka tych dziesięciu konferencji oddaje złożoność i kompleksowość problematyki związanej z sektorem morskim. Uczestnicy BALTEXPO dyskutować będą podczas Debaty Otwarcia o inicjatywie Trójmorza rozumianej jako nowy impuls rozwoju regionu portów Europy Środkowo-Wschodniej. Współorganizatorem tej debaty jest rządowy Ośrodek Studiów Wschodnich, zaś patronem medialnym portal Trójmorze.

Elektryzującemu stocznie i dostawców wyposażenia Programowi „Miecznik” poświęcona jest konferencja, której partnerem jest PGZ Stocznia Wojenna. W sektorze targów i w konferencji, poświęconej temu największemu w historii kontraktowi polskiego przemysłu obronnego zapowiedzieli udział czołowi przedstawiciele sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego z kraju i zagranicy. Budzącą wiele nadziei i kontrowersji chińska inicjatywa Morskiego Jedwabnego Szlaku i szans Polski na styku Azji i Europy będzie przedmiotem obrad kolejnej konferencji w międzynarodowej obsadzie.

Projektowi morskiej energetyki wiatrowej, na który w najbliższych latach przeznaczone będą poważne środki z Krajowego Programu Odbudowy, udziałowi portów i firm – kooperantów poświęcona jest kolejna dwusesyjna konferencja. Idzie o zwiększenie udziału polskich firm w dostawach komponentów i materiałów na rzecz morskiej energetyki wiatrowej.

Należy się spodziewać, ze uczestnicy Morskiego Forum Inwestycji Infrastrukturalnych omówią strategie rozwoju portów morskich, portowych i okołoportowych inwestycji infrastrukturalnych i upomną się o inwestycje intermodalne i ułatwiające dostęp do polskich portów. Przedmiotem oddzielnych konferencji będą także m.in. inwestycje kolejowe w kontekście transportu intermodalnego, dekarbonizacja żeglugi, zeroemisyjne statki i technologie.

Tradycyjnie podczas BALTEXPO zbierze się Związek Pracodawców Forum Okrętowe. Patronat nad BALTEXPO 2021 objęli m. in. ministrowie: Infrastruktury, Spraw Zagranicznych, Rozwoju i Technologii, Klimatu i Środowiska, Aktywów Państwowych, marszałkowie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, Wojewoda pomorski, Prezydenci Gdańska, Gdyni i Szczecina.

Partnerem strategicznym BALTEXPO jest Remontowa Holding S.A. Partnerami BALTEXPO są: Bank Gospodarstwa Krajowego i Invest in Pomerania. Organizatorem BALTEXPO jest jak zawsze Zarząd Targów Warszawskich. Targi BALTEXPO 2021 odbywają się w gdańskiej Hali AMBEREXPO i potrwają od 6 do 8 września.

Rejestracja zwiedzających i aktualny program targów: baltexpo.ztw.pl

Serdecznie zapraszamy na stoisko 4.12 „Namiarów na Morze i Handel” – partnera medialnego BALTEXPO 2021.