Intermodal czasu pandemii

– Nowy Jedwabny Szlak jest przede wszystkim projektem politycznym, i narzędziem ekonomicznym, a dopiero potem logistycznym. Warto o tym pamiętać, rozbudowując nasze kontakty handlowe na tym szlaku – stwierdził Sławomir Majman z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, podczas IX Forum Transportu Intermodalnego Fracht, zorganizowanego 18-19 sierpnia br. w Warszawie. Opinia ta związana była z dyskusją na temat wykorzystania korytarzy transportowych przebiegających przez Polskę, w tym: Bałtyk-Morze Północne, Bałtyk-Adriatyk, Gdańsk-Odessa, a także na Nowym Jedwabnym Szlaku, przez który do Europy Zachodniej i Środkowej, przez Polskę, przewożone są rosnące z roku na rok potoki towarów.

Polski intermodal stara się w szybkim tempie nadrabiać wcześniejsze zapóźnienia. Świadczą o tym, przedstawione na Forum przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Górę i dyrektor Departamentu Regulacji Rynku UTK Alicję Kozłowską, statystyki dotyczące kolejowych przewozów towarowych w 2020 r. w zakresie przewozów intermodalnych. Te ostatnie – jak podkreślił prezes Góra – okazały się odporne na pandemię. Pozytywnie natomiast należy oceniać, utrzymujący się od lat, rosnący trend w intermodalu. Miniony rok był w tym względzie rekordowy. W 2020 r. w transporcie intermodalnym przewieziono blisko 23,8 mln t ładunków, podczas gdy w 2019 r. było to ok. 19,5 mln t (wzrost o 21,9%). Przewoźnicy kolejowi przetransportowali też rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Było to 1,663 mln jednostek oraz 2,6 mln TEU. Udział kontenerów w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2020 r. wyniósł 95,6%.

Jak informowała Sylwia Cieślak-Wilk, p. o. zastępcy dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), polski intermodal nadal liczyć może na środki unijne. Przypomniała, że w kończącej się w 2023 r. poprzedniej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przeznaczono 1,2 mld zł na rozwój transportu intermodalnego w Polsce w ramach POIiS 2014-2020. W kolejnej perspektywie 2021-2027 unijne wsparcie finansowe pochodzić będzie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FenIKS) oraz z instrumentu „Łącząc Europę 2” (Connecting Europe Facility – CEF 2). W nowym programie na intermodal UE proponuje przeznaczyć 230 mln euro, na kolej 4,98 mld euro, a na transport morski 760 mln euro (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 17/2021).