Porty Szczecin-Świnoujście rozpoczęły wdrażanie PCS

Zgodnie z programem rozwoju polskich portów i poprawą dostępności do infrastruktury portu oraz digitalizacji procesów portowych rozpoczęło się wdrażanie elektronicznego sposobu awizacji statku do dyspozytora portu, będącego częścią modułu maklerskiego systemu PCS.

PCS (ang. Port Community System) ma zmniejszyć opóźnienia w ruchu ładunków i ułatwić przepływ danych elektronicznych. Jego rozbudowane moduły mają usprawnić pracę m.in. przy odprawie celnej, wejściu i pobycie statku w porcie, czy odbiorze odpadów ze statków.

Zastosowane rozwiązanie ma zapewnić przede wszystkim jednolitość, poprawność i kompletność przekazywanych danych i możliwość ich dalszej re-używalności. Po okresie przejściowym awizacja statku do Dyspozytora Portu będzie możliwa tylko w formie elektronicznej.

https://www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/porty-szczecin-winoujcie-rozpoczy-wdraanie-pcs/