Portowy Bałtyk

Rok 2020, który mijał pod znakiem rozwijającej się pandemii koronawirusa, przyniósł znaczące perturbacje w systemie społeczno-gospodarczym, co przełożyło się zarówno na aktywność gospodarczą, wymianę handlową, jak i w efekcie na działalność rynku transportowego. Przeładunki portów morskich na Bałtyku spadły w ubiegłym roku o blisko 55 mln t (5,9%), co w efekcie pozwoliło uzyskać łączny wolumen wynoszący 867,9 mln t. Negatywne zmiany dotyczyły wszystkich krajów, a największe straty odnotowały porty łotewskie (17,5 mln t), rosyjskie (10,9 mln t) oraz niemieckie (9,2 mln t). Dodać należy, że w tym samym okresie przeładunki wszystkich portów Unii Europejskiej straciły 8,4% wolumenu wyrażonego w tonach.

Dominację rynkową utrzymały porty rosyjskie, które łącznie obsłużyły 241,5 mln t (spadek o 5,8%). Dominowały tam ładunki masowe płynne (128,7 mln t), głównie eksportowana ropa naftowa. Na kolejnych pozycjach znalazły się porty szwedzkie (169 mln t), polskie (103,8 mln t) oraz fińskie (94,4 mln t).

Zdecydowanym liderem wśród bałtyckich portów w 2020 r. była rosyjska Ust-Ługa z przeładunkami na poziomie 102,6 mln t, natomiast na kolejnych pozycjach ze zbliżonymi do siebie wynikami znalazły się: Petersburg (59,9 mln t), Primorsk (49,3 mln t), Gdańsk (48 mln t) oraz Kłajpeda (47,7 mln t). Uwagę zwraca jednak Primorsk, którego przeładunki przez rok spadły o blisko 12 mln t.

Spadki odnotowano także w przeładunkach kontenerów. W rezultacie zmian łączny wolumen można oszacować na 10,67 mln TEU, co oznacza zmniejszenie o 4,1% (460 tys. TEU). Na wynik ten składały się głównie negatywne zmiany w portach rosyjskich, polskich oraz fińskich, które niewątpliwie wynikały z ograniczonej wymiany handlowej rynku rosyjskiego. Relatywnie niewielkie przyrosty były zaś udziałem Danii, Szwecji i Estonii.

Jednak znaczące przyrosty obrotów kontenerowych w polskich portach w I półroczu br. pozwoliły na poprawę ich pozycji rynkowej, a co istotniejsze, na zajęcie pozycji lidera przez Gdańsk. Z wynikiem wynoszącym 1,043 mln TEU nieznacznie wyprzedził Petersburg, który zanotował obroty w wysokości 1,037 mln TEU. Na 3. pozycji umocnił się zaś port w Gdyni, który rósł w tempie 14,5% (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 18/2021).