Rośnie flota LNG

SEA-LNG, organizacja branżowa powołana w celu promowania paliwa LNG, opublikowała analizę nowych zamówień na budowę statków z napędem gazowym. Według jej danych w 2021 r. sektor żeglugi kontenerowej zamawia coraz więcej jednostek z silnikami dual fuel. Najnowszy raport Clarkson Research Services, na którym opiera się SEA-LNG, wskazuje, że zamówienia na statki napędzane LNG to ok. 30% tonażu brutto nowych kontraktów.

Wśród segmentów żeglugi, które coraz częściej sięgają po LNG, znajdują się tankowce, masowce i właśnie kontenerowce. W tym ostatnim przypadku odnotowano 5-krotny wzrost zamówień jednostek z napędem gazowym od stycznia 2020 r. W dwóch pozostałych segmentach, odpowiednio, 7-krotny i 2-krotny.

Z kolei DNV szacuje, że ok. 12% obecnie zamówionych statków będzie miało systemy paliw alternatywnych lub możliwość zasilania dwupaliwowego. Liczba ta podwoiła się w ciągu ostatnich 2 lat. Obecnie w eksploatacji jest 221 jednostek napędzanych LNG, a kolejne 359 zostało zamówionych. Zdaniem DNV paliwo gazowe będzie najpopularniejszym napędem alternatywnym dla żeglugi jeszcze przez 4-8 lat, za nim dobiegną końca prace nad wprowadzeniem do masowej eksploatacji metanolu, amoniaku czy wodoru.