Kontenerowi liderzy Europy

Rotterdam, Antwerpia i Hamburg to w dalszym ciągu liderzy portowego rynku kontenerowego w Europie. Według raportu „European container ports in the I half of 2021”, przygotowanego przez Actię Forum, 10 największych europejskich portów przeładowało w ciągu pierwszych 6 miesięcy br. ponad 33 mln TEU, czyli o 5,4% więcej niż rok wcześniej.

Port w Rotterdamie pozostaje na czele tego rankingu, z wynikiem 7,6 mln TEU, co oznacza wzrost o 8,7% w porównaniu do I półrocza ub.r. Tonażowo jednak wzrost był prawie o połowę niższy (+4,4%) ze względu na zwiększony przeładunek pustych kontenerów. Z kolei w Antwerpii obsłużono 6,2 mln TEU, co daje wzrost o 5,1% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Podium zamyka Hamburg, ze wzrostem na poziomie 4,9% i 4,3 mln TEU. Na wynik ten wpłynął duży wzrost obrotów w relacji z Chinami (o 16%), ale także z USA, Szwecją i Polską.

Największe wzrosty odnotowano jednak w portach Hiszpanii. W Barcelonie było to 31%, czyli prawie 1,8 mln TEU. Natomiast w Walencji przeładowano w I półroczu br. 2,8 mln TEU – o 12,2% więcej niż rok wcześniej. Z kolei największy spadek, o 9,3%, zanotował włoski port Gioia Tauro, który obsłużył prawie 1,45 mln TEU. Natomiast w Algeciras obroty spadły o 8%, wynosząc 2,33 mln TEU.

Generalnie w większości europejskich portów kontenerowych zaliczonych do TOP 10 w I połowie br. można zaobserwować wzrost obrotów kontenerowych w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Wiele portów odnotowało również wzrost w porównaniu do I półrocza 2019 r. Zdaniem autorów opracowania odzwierciedla to ożywienie gospodarki po trudnej I połowie zeszłego roku, spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19. Jeśli zaś chodzi o polskie porty, to w I półroczu br. w Gdańsku obsłużono prawie 1,05 mln TEU, a w Gdyni ponad 477 tys. TEU.