PARTNER GŁÓWNY

PARTNER SREBRNY

PARTNERZY

SZANSA ROZWOJU CZY EKOLOGICZNY NAKAZ?
14 czerwca 2022

W 2019 r Komisja Europejska w specjalnym komunikacie (COM /2019/640 final) przedstawiła dokument „Europejski Zielony Ład dla Unii Europejskiej”, który określa zaktualizowane zobowiązania KE do rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym. Jej deklarowanym celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo, żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. Gospodarka ta w 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto przy jednoczesnym założeniu, że wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

Aby ten ambitny cel zrealizować i osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczna jest głęboka modernizacja i transformacja gospodarki unijnej. W latach 1990–2018 UE zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 23%, podczas gdy jej gospodarka odnotowała wzrost o 61%. Przy obecnych działaniach UE zapewnia tylko 60-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. W związku z tym KE w opracowanym w 2020 r. planie ustaliła, że już w 2030 r. unijna redukcja emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Z kolei do 2050 r. Europa ma stać się kontynentem bezemisyjnym. Przynajmniej w części unijnej.

I właśnie rozwiązania proponowane przez EZŁ dla szeroko rozumianej branży transportu i logistyki, z uwzględnieniem szans i barier ich wdrożenia, będą jednym z głównych tematów konferencji „Europejski Zielony Ład w transporcie i logistyce – szansa rozwoju czy ekologiczny nakaz?”, która odbędzie się 14 czerwca 2022 r., w Courtyard Gdynia by Marriot. Współorganizatorem wydarzenia są „Namiary na Morze i Handel”, a partnerami: Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o (Partner Główny), Przedsiębiorstwo Comal, PCC Intermodal S.A., STBU i Terramar Sp. z o.o (Partnerzy Srebrni) oraz Hutchison Ports Gdynia, Stena Line i Polska Żegluga Bałtycka (Polferries) SA. Konferencja znajdzie się w programie XI edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 14-15 czerwca br., którego organizatorem tradycyjnie jest Actia Forum


9.15
Przywitanie gości i przedstawienie moderatorów sesji – Przedstawiciel Namiarów na Morze i Handel


9.30 – 11.00
Europejski Zielony Ład – szansą czy barierą dla rozwoju branży TSL? (moderator prof. Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni)

Założenia projektu i jego wpływ na przyszłość sektora – korzyści dla branży z wdrożenia proponowanych rozwiązań. Czy spodziewane benefity z osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie zrównoważą koszty poniesione na dostosowanie się do wymogów projektu?

Prezentacja Stena Line

Paneliści:

 • Marek Tarczyński, przewodniczący rady PISIL
 • Agnieszka Kubaszewska-Monik, freight commercial manager, Stena Line
 • Jan Jarmakowski, dyrektor zarządzający, Gdynia Container Terminal,
 • Marzenna Guz-Vetter, p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

11.00-11.20
Przerwa


11.20-12.40
Transport i logistyka wobec zmian klimatycznych – Menedżerowie TSL – „prekursorzy transformacji” czy i „pragmatyczni oportuniści”? (moderator prof. Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Postawy branży wobec wyzwań środowiskowych – czy wobec wymagań otoczenia (klientów, instytucji finansowych i regulacyjnych) szybka adaptacji sektora TSL do zmian ekologicznych stanie się koniecznością? Postawa menedżerów sektora TSL wobec wyzwań środowiskowych. Rozwiązania ekologiczne wdrażane lub planowane przez firmy.

Prezentacja STBU

Paneliści:

 • Michał Laskowski, business development manager, Morska Agencja Gdynia
 • Bartłomiej Mazuruk, dyrektor ds. eksploatacji, Polska Żegluga Bałtycka
 • Dariusz Stefański, prezes, PCC Intermodal
 • Karolina Lipińska, zastępca dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

12.40-13.40
Przerwa


13.40-15.00
Blaski i cienie Europejskiego Zielonego Ładu (moderator Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiary na Morze i Handel)

Od idei do praktyki – jak rozsądnie wprowadzić w życie proponowane rozwiązania prośrodowiskowe, aby nie zniechęcić do idei projektu? – pytania, wątpliwości, kontrowersje.

Paneliści:

 • prof. Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • prof. Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Marek Tarczyński, przewodniczący Rady PISIL
 • Maciej Krzesiński, dyrektor ds. marketingu i współpracy z zagranicą, Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Zakończenie