PARTNER GŁÓWNY

PARTNER SREBRNY

PARTNERZY

SZANSA ROZWOJU CZY EKOLOGICZNY NAKAZ?
9 marca 2022

W 2019 r Komisja Europejska w specjalnym komunikacie (COM /2019/640 final) przedstawiła dokument „Europejski Zielony Ład dla Unii Europejskiej”, który określa zaktualizowane zobowiązania KE do rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym. Jej deklarowanym celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo, żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce. Gospodarka ta w 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto przy jednoczesnym założeniu, że wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

Aby ten ambitny cel zrealizować i osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczna jest głęboka modernizacja i transformacja gospodarki unijnej. W latach 1990–2018 UE zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 23%, podczas gdy jej gospodarka odnotowała wzrost o 61%. Przy obecnych działaniach UE zapewnia tylko 60-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. W związku z tym KE w opracowanym w 2020 r. planie ustaliła, że już w 2030 r. unijna redukcja emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Z kolei do 2050 r. Europa ma stać się kontynentem bezemisyjnym. Przynajmniej w części unijnej.

I właśnie rozwiązania proponowane przez EZŁ dla szeroko rozumianej branży transportu i logistyki, z uwzględnieniem szans i barier ich wdrożenia, będą jednym z głównych tematów konferencji „Europejski Zielony Ład w transporcie i logistyce – szansa rozwoju czy ekologiczny nakaz?”, która odbędzie się 9 marca 2022 r., w Courtyard Gdynia by Marriot. Współorganizatorem wydarzenia są „Namiary na Morze i Handel”, a partnerami: Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o (Partner Główny), STBU (Partner Srebrny), Polska Żegluga Bałtycka (Polferries) SA i Stena Line. Konferencja znajdzie się w programie XI edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 9-10 marca 2022 r., którego organizatorem tradycyjnie jest Actia Forum.


9:30
Przywitanie gości i przedstawienie moderatorów sesji – przedstawiciel „Namiarów na Morze i Handel”


9:30-11:00
Europejski Zielony Ład – szansą czy barierą dla rozwoju branży TSL? – moderator prof. Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych, Uniwersytet Morski w Gdyni

Założenia projektu i jego wpływ na przyszłość sektora

    – Korzyści dla branży z wdrożenia proponowanych rozwiązań. Czy spodziewane benefity z osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie zrównoważą koszty poniesione na dostosowanie się do wymogów projektu?

11:00–11:20
Przerwa


11:20–12:40
Transport i logistyka wobec zmian klimatycznych – „pragmatyczni oportuniści” czy „zwolennicy zmian”? – moderator prof. Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Postawy branży wobec wyzwań środowiskowych

    – Czy wobec wymagań otoczenia (klientów, instytucji finansowych i regulacyjnych) szybka adaptacja sektora TSL do zmian ekologicznych stanie się koniecznością? Rozwiązania ekologiczne wdrażane lub planowane przez firmy.

12:40–13:40
Przerwa


13:40–15:0
Blaski i cienie Europejskiego Zielonego Ładu – moderator Piotr Frankowski, redaktor naczelny „Namiarów na Morze i Handel”

Od idei do praktyki

    – Jak rozsądnie wprowadzić w życie proponowane rozwiązania prośrodowiskowe, aby nie zniechęcić do idei projektu? Pytania, wątpliwości, kontrowersje.

Zakończenie