W dniu 14 grudnia na cmentarzu w Przodkowie pożegnaliśmy Jerzego Czartowskiego, twórcę naszego terminalu i pierwszego Prezesa Zarządu Spółki Gdynia Container Terminal S.A. W uroczystościach wzięło udział wielu naszych pracowników, którzy w ten sposób uczcili pamięć Prezesa Czartowskiego.

Jerzy Czartowski objął funkcję Prezesa Zarządu Spółki Wolny Obszar Gospodarczy S.A. w 2001 roku i w latach 2005-2006 przekształcił ją w dobrze funkcjonujący terminal kontenerowy GCT, rozbudowywany sukcesywnie aż do chwili obecnej. Odchodząc w 2016 roku na emeryturę, pozostawił sprawnie działającą i cenioną przez kontrahentów firmę. Kontynuujemy jego dzieło, dalej inwestując w rozwój naszego terminalu.

W latach 1990-2000 Jerzy Czartowski, zarządzając Morskim Portem Handlowym Gdynia, określił ścieżkę restrukturyzacji i przekształceń własnościowych Portu Gdynia, co zapewniło podwaliny pod jego dynamiczny rozwój i umożliwiło powstanie prężnie działającego Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., spółki, która ma istotne znaczenie dla naszego miasta, regionu i całego kraju.

Jerzy Czartowski odszedł 11 grudnia po długiej walce z chorobą. Pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako doskonały menedżer konsekwentnie realizujący założone cele, ale także jako ciepły i wyrozumiały człowiek chętnie służący innym pomocą.

Jan Jarmakowski
dyrektor zarządzający
Gdynia Container Terminal Sp. z o.o.