Bałtycka perspektywa promowa

Z Krzysztofem Urbasiem, dyrektorem Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, i Pawłem Wojdalskim, zastępcą dyrektora Unity Line Limited Sp. z o.o....