MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Adres:
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
Tel.:
+48 22 583-86-70

Minister
Marek GRÓBARCZYK
tel.: +48 22 583-85-00
faks: +48 22 583-85-01
e-mail: SekretariatMGrobarczyka@mgm.gov.pl

Podsekretarz Stanu
Grzegorz WITKOWSKI
tel.: +48 22 583-85-10
faks: +48 22 583-85-11
e-mail: SekretariatGWitkowskiego@mgm.gov.pl

Podsekretarz Stanu
Anna MOSKWA
tel.: +48 22 583-85-30
faks: +48 22 583-85-31
e-mail: SekretariatAMoskwy@mgm.gov.pl

Dyrektor Generalny
tel.: +48 22 583-88-10
faks: +48 22 583-85-11
e-mail: sekretariatDG@mgm.gov.pl

Sekretariat Biura Ministra
tel.: +48 22 583-86-70
faks: +48 22 583-86-71
e-mail: SekretariatBM@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Gospodarki Morskiej
tel.: +48 22 583-85-70
faks: +48 583-85-71
e-mail: SekretariatDGM@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
tel.: +48 22 583-85-50
faks: +48 22 583-85-51
e-mail: SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Rybołówstwa
tel.: +48 22 583-89-00
faks: +48 22 583-89-01
e-mail: SekretariatDR@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Edukacji Morskiej
tel.: +48 22 583-86-40
faks: +48 22 583-86-41
e-mail: SekretariatDEM@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 583-88-80
e-mail: sekretariatDWM@mgm.gov.pl

Sekretariat Biura Prasowego
tel.: +48 22 583-86-60
e-mail: michal.kania@mgm.gov.pl