MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Adres:
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
Tel.:
+48 22 630-10-00 (centrala)

Minister
Andrzej ADAMCZYK
tel.: +48 22 630-11-00
faks: +48 22 630-11-04

Sekretarz Stanu
Marcin HORAŁA
tel.: +48 22 522-57-00
e-mail: sekretariatMHorala@mi.gov.pl

Sekretarz Stanu
Andrzej BITTEL
tel.: +48 22 630-14-00
faks: +48 22 630-14-02

Sekretariat Sekretarz Stanu
Rafał WEBER
tel.: +48 22 630-18-70
faks: +48 22 630-18-72

Dyrektor Generalny
tel.: +48 22 630-16-00
faks: +48 22 630-12-10

Departament Budżetu
tel.: +48 22 630-13-40
faks: +48 22 630-13-11

Departament Dróg Publicznych
tel.: +48 22 630-17-00
faks: +48 22 630-19-09

Departament Kolejnictwa
tel.: +48 22 630-13-00
faks: +48 22 630-19-30

Departament Kontroli
tel.: +48 22 630-11-90
faks: +48 22 630-11-99

Departament Lotnictwa
tel.: +48 22 630-13-39
faks: +48 22 630-13-95

Departament Poczty
tel.: +48 22 630-10-02

Departament Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 630-11-60

Departament Prawny
tel.: +48 22 630-12-20
faks: +48 22 630-12-05

Departament Transportu Drogowego
tel.: +48 22 630-12-40
faks: +48 22 630-02-02

Biuro Administracyjno-Finansowe
tel.: +48 22 630-16-15
faks: +48 22 630-16-44

Biuro Zarządzania Kryzysowego
tel.: +48 22 630-14-70
faks: +48 22 630-14-85

Biuro Dyrektora Generalnego
tel.: +48 22 630-16-10
faks: +48 22 630-16-09

Biuro Ministra
tel. +48 22 630-11-10
faks: +48 22 630-10-44

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
tel.: +48 22 630-12-55
faks: +48 22 630-12-60

Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP
tel. +48 22 630-12-24