GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Adres:
00-807 Warszawa, al. Jerozolimskie 94
Tel.:
+48 22 220-40-00
Faks:
+48 22 220-48-99

Główny Inspektor
Alvin GAJADHUR