GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Adres: 00-807 Warszawa, al. Jerozolimskie 94
Tel.: +48 22 220-40-00
Faks: +48 22 220-48-99

Główny Inspektor
Alvin GAJADHUR