URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Adres:
02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 134
Tel.:
+48 22 749-14-00
Faks:
+48 22 749-14-01

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Ignacy GÓRA

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
Radosław PACEWICZ

Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego
Kamil WILDE

Dyrektor Generalny
Małgorzata KALATA