GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Adres: 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
Tel.: +48 22 375-88-88

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Tomasz ŻUCHOWSKI